Vacature koster Johanneskerk Burgwerd

De Protestantse Gemeente Burchwert/Hartwert/Hichtum zoekt voor de Johannes Kerk in Burchwert een

KOSTER (M/V)

die de taak op zich gaat nemen om onze erediensten in goede banen te leiden. Van deze persoon wordt verwacht:

  • (belijdend) lid van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), danwel affiniteit met de PKN;
  • kennis van de gang van zaken rondom de erediensten;
  • servicegerichtheid;
  • flexibiliteit;
  • goed met mensen kunnen omgaan;
  • een zekere mate van technisch inzicht.

Er is een kosterswoning met garage beschikbaar op loopafstand van de kerk (Doniaweg 14). Onze voorkeur gaat uit naar een persoon die bereid is in deze woning zijn/haar intrek te nemen. De datum van indiensttreding zal in onderling overleg plaatsvinden.

Salariëring vindt plaats conform de vrijwilligersregeling (maximaal € 1.700,-) per jaar. De kosterswoning is eigendom van de diaconie en er dient maandelijks huur voor te worden betaald.

Voor nadere inlichtingen over de inhoud van de functie kunt u bellen met de heer Jan Sieperda, ouderling – kerkrentmeester, tel. 0515 – 573833. Uitsluitend schriftelijke reacties voor 1 februari 2020 sturen naar de scriba van de PKN Burchwert/Hartwert/Hichtum

Mw. M.C. Post – van Gosliga,
p/a  Postbus 196
8700 AD Bolsward

of de diaconie
t.a.v. mw. R. Schukken
Sjungadyk 26
8742 KL Burgwerd