Diakens

De diaconie van de protestantse gemeente Burgwerd, Hartwerd en Hichtum bestaat uit twee personen.

– Djoke Westerdijk, Burgwerd

0515 572703

РMargje Andela-Maat, Hichtum (scriba kerkenraad)

0515 575338