Diakens

De diaconie van de protestantse gemeente Burgwerd, Hartwerd en Hichtum bestaat uit de volgende personen:

– Wypke en Rinske Schukken, Burgwerd

0515 336117

– Margje Andela-Maat, Hichtum (scriba kerkenraad)

0515 575338